2020. 01. 10.
V- daimon
Új festmény felé
Tartalom értékelése (0 vélemény alapján):
V- daimon

Annak idején még  gimnáziumban tanultuk Brecht Kaukázusi krétakör színművével kapcsolatban a V-effektust, ami a német "elidegenít" szó kezdőbetűjéből jön.

Arról van szó, hogy vannak érzések, érzelmek amelyek az együttérzésből, vonzódásból, szolidaritásból fakadnak, és ezek az érzések időnként drámai módon hatnak.  Tegyük fel, hogy  színházban az egyik szereplő szenved, és annyira jó a színészi játék, hogy belevisz a tapasztalat empatikus aurájába. 

 Tudatosan alkalmazott V-effekt, amikor valaminek az eltúlzása- teátrális jajongás, nem hiteles gesztusok,-eleve gyanút keltenek.

Valóságban mindez nem konstruált, például  a média közvetítette borzalmak mennyisége tölt túl, okoz anesztétikai tompultságot. 

Ennyi felvezetés után térhetünk rá,  éppen aktuálisan festett képre, amin  mély várudvarszerű térben fiatal fehér inges, nagy fülbevalós, tornacipős lány ül a középpontban.

Szép, de nem vonzó.

Nála a nagy fülbevaló és tornacipő nem előnyös, visszavessz a köznapiság buta divatsodrának általánosságába. 

Tisztaságot mutat (fehér ing), azonban az előtérben ránk sunyító hiéna, mint szellem, mint daemon, mint ösztönállat lerontja  közvetlenség lehetőségét. 

Várfalak amúgy is az "egó" álomszimbolika irányába, az önmagába zárultság védelmének irányába mutatnak.

 Hiéna és  lány ránk néznek, de már lehetetlen  közvetlen tapasztalás, tér és belső világ hiába vonzó, nem akarnánk abban közvetlenül benne lenni. 

 Többszörös boltív valamiféle kapu felé vezetnek,-ami  küszöb őr élmény-jele, miközben  valódi természet feljebb van, a boltívek felett.

 Udvar egy mély udvar. 

Mindezt át kell tekinteni, hogy képes legyek festmény címének kitalálására, és azért, hogy sokféle dekonstrukciós nyom némelyikén, legalább  leg-személyesebbeken végig menjek.

Egyrészt tudatos választás volt  festményeim látvány-rétegének felerősítése, ugyanakkor ez nem lehet kritikátlan.

Szó sincsen visszafordulásról, azonban dialektikában sem mindig hiszek... 

Előre, nem hátra van,  a filozofikus koncepciók megfestésének (mély-analitikus) fénylő tisztásának és az esztétika egyesítésének irányában.... 


bezár
Regisztráció


bezár
Bejelentkezés